Petr Bambousek Wildlife Photogallery

petr bambousek wildlife photography

Dear all, welcome to my new Photogallery. I am happy to share with you results of my passion - Wildlife Photography. Feel free to browse my pictures using Keywords or Categories.

Choose Category


Awarded & Featured Pictures

 • Martina Chválová

  on Aug 23

  Peťo, tak takhle si přesně představuji ty úpravy fotografií.Takže příští rok tedy snad s novým FF! :-D

 • Rated:

  Michal Jurkacek

  on Dec 16

  i pro mě je to zážitek a sedim přitom doma... ale vyměnil bych to hned za cestu do ráje :-)

 • Andrea Velická

  on Mar 31

  Petře , to je prostě paráda , jsem moc ráda , že máme v tý naší malý zemičce někoho jako jste vy . Jste opravdu umělec a pro nás , co máme rádi přírodu určitě obrovská inspirace . Děkuji

 • Petr Bambousek

  on Aug 01

  Díky moc! P. ;-)

 • Petr Pazdera

  on Jul 31

  Petře, je to super!

ActionAltAdjustAlertAlert2AngleBracketDownAngleBracketLeftAngleBracketLeftSlimAngleBracketRightAngleBracketRightSlimAngleBracketUpBrowserCameraPhotoCameraPhoto2CameraVideo2CartCart2CartAddCartAdd2CheckmarkCommentComment2CreditCardCropDesktopDownloadDownload2EditEdit2EmailEmail2FlagFlag2FolderFolder2GalleryGallery2GearHeartHeartOutlinedHelpHelpEncircledHideHistoryHistory2HomeHome2ImageImage2InfoInfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLinkLockLock2MenuMenu2MinusMinusSlimMobileMoreHorizMoreVertPagePage2PausePlayPlusPlusSlimPrinterSearchSearch2ShareStarStarOutlinedTabletTagTrashTrash2UploadUpload2UserUsersVideoCameraViewWrenchXCrossActionAltAddAdjustAlertAlert2ArrowBackArrowNextBrowserCameraPhotoCameraPhoto2CartCart2CartAddCheckCloseCommentComment2CropDesktopDownloadDropboxFacebookFlickrFolderFolder2GalleryGallery2GoogleDriveGooglePhotosHelpEncircledHelpEncircled2HistoryHistory2HomeHome2InfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLinkLockLock2MenuMobileMoreHorizMoreVertNavigateBackNavigateNextPaintPausePeoplePeople2PersonPerson2PhoneSavePlayPrinterRemoveSearchSettingsSettings2ShareSharePrivateSmugMugStarStar2TabletTrashTrash2TwitterUploadUpload2Wrench